Helena har med stor respekt för huset lyft fram de unika detaljer som gör Rådhuset så speciellt och vackert: Rymden, de vackra taken , kryssvalven och den konstärliga utsmyckningen. Resultatet har medverkat till ett ljust, förskönat och ändamålsenligt Rådhus."
Lena Bjerke - Lagman - Stockholms tingsrätt
 

Ta två minuter och lär känna din ljusarkitekt.

Helena Andersson Åkerberg berättar